Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


Câu 1. Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây? 

A. Nhiệt độ ôn hoà, có mưa nhiều. 

B. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa. 

C. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.  

D. Nhiệt ẩm cao, không gió bão. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Cây chè phát triển với nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng phân bố đều quanh  năm, đất chua. Chè là cây trồng của miền cận nhiệt. Các nước trồng nhiều là Trung  Quốc, Ấn Độ, Kê-ni-a (Kenya), Xri Lan-ca (Sri Lanka), Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam,... 

Câu 2. Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là

A. bán chuồng trại. 

B. tập trung công nghiệp. 

C. chăn thả. 

D. chuồng trại. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là tập trung công nghiệp.

Câu 3. Hình thức chăn nuôi phù hợp với nguồn thức ăn được chế biến bằng  phương pháp công nghiệp là 

A. chăn nuôi chuồng trại. 

B. chăn nuôi công nghiệp. 

C. chăn nuôi nửa chuồng trại. 

D. chăn thả tự nhiên. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Hình thức chăn nuôi phù hợp với nguồn thức ăn được chế biến bằng phương pháp  công nghiệp là chăn nuôi công nghiệp. Trong nền nông nghiệp hiện đại, hình thức 

chăn nuôi công nghiệp ngày càng phổ biến và phát triển theo hướng chuyên môn  hoá (thịt, sữa, trứng, nguyên liệu cho ngành dệt may,...). 

Câu 4. Vai trò nào sau đây không phải của ngành chăn nuôi?

A. Cung cấp cho con người các sản phẩm có dinh dưỡng. 

B. Cung cấp sức kéo và phân bón cho ngành trồng trọt. 

C. Làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp. 

D. Đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Vai trò của ngành chăn nuôi là 

- Chăn nuôi cung cấp thực phẩm dinh dưỡng cao cho con người. - Sản phẩm ngành chăn nuôi là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, công nghiệp  sản xuất tiêu dùng. 

- Ngành chăn nuôi phát triển sẽ thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển.

- Tạo ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị, tăng GDP của đất nước.

- Là một mắt xích quan trọng trong sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Câu 5. Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi được cung cấp bởi

A. sản phẩm của ngành trồng cây công nghiệp. 

B. sản phẩm của ngành trồng cây lương thực. 

C. sản phẩm của ngành thuỷ sản. 

D. các đồng cỏ tự nhiên. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi được cung cấp bởi sản phẩm của ngành  trồng cây lương thực. 

Câu 6. Cây mía ưa loại đất nào sau đây? 

A. Phù sa cổ. 

B. Phù sa mới. 

C. Đất đen.

D. Đất ba dan. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Cây mía phát triển trong điều kiện nhiệt, ẩm rất cao và phân hoá theo mùa. Thích  hợp với đất phù sa mới. Các nước trồng nhiều là Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc,  Thái Lan, Pa-ki-xtan (Pakistan),… 

Câu 7. Cây bông cần điều kiện khí hậu nào sau đây? 

A. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa. 

B. Nhiệt ẩm cao, không gió bão. 

C. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.  

D. Nhiệt độ ôn hoà, có mưa nhiều. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Cây bông phát triển trong điều kiện ánh sáng và khí hậu ổn định, cần đất tốt và  nhiều phân bón. Bông là cây lấy sợi ở miền nhiệt đới và cận nhiệt gió mùa. Các  nước trồng nhiều là Trung Quốc (chiếm 1/5 sản lượng của thế giới), Hoa Kì, Ấn  Độ, Pa-ki-xtan, U-do-bê-ki-xtan (Uzbekistan),... 

Câu 8. Loài vật nuôi quan trọng nhất trong nhóm gia cầm là 

A. gà. 

B. vịt. 

C. ngan. 

D. chim cút. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Loài vật nuôi quan trọng nhất trong nhóm gia cầm là gà. Vật nuôi này có mặt ở tất cả các nước trên thế giới để cung cấp thịt, trứng cho bữa ăn hằng ngày, nguyên  liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Câu 9. Loài gia súc được nuôi phổ biến để lấy thịt và lấy sữa trên thế giới là

A. lợn.

B. bò. 

C. dê. 

D. trâu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Bò loài gia súc được nuôi phổ biến để lấy thịt và lấy sữa trên thế giới hiện nay.  Bò chiếm vị trí hàng đầu, được nuôi nhiều ở Ấn Độ, Hoa Kì, Pa-ki-xtan, Trung  Quốc,... 

Câu 10. Loại cây nào sau đây được xem là cây trồng của miền nhiệt đới?

A. Cà phê. 

B. Bông. 

C. Chè. 

D. Đậu tương. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Cây cà phê là cây ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp nhất là đất badan và đất đá vôi. Đây là  cây trồng cho chất kích thích của miền nhiệt đới. Các nước trồng nhiều là Bra xin, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Cô-lôm-bi-a (Colombia),... 

Câu 11. Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây? 

A. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.  

B. Nhiệt ẩm cao, không gió bão. 

C. Nhiệt độ ôn hoà, có mưa nhiều. 

D. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Cây cao su là cây ưa nhiệt, ẩm, không chịu được gió bão, thích hợp với đất badan. Cao su là cây lấy nhựa quan trọng của miền nhiệt đới. Các nước trồng nhiều là  Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam,... 

Câu 12. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có tiến bộ vượt bậc nhờ vào

A. điều kiện khí hậu, nguồn nước. 

B. kinh nghiệm trong sản xuất. 

C. giống cây trồng, vật nuôi nhiều. 

D. công nghiệp chế biến thức ăn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Hiện nay, cơ sở nguồn thức ăn chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ cải  tạo đồng cỏ tự nhiên, phát triển cỏ trồng, nguồn thức ăn được chế biến bằng  phương pháp công nghiệp,... 

Câu 13. Ở các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong  nông nghiệp không phải là do 

A. cơ sở thức ăn không ổn định. 

B. cơ sở vật chất - kĩ thuật, dịch vụ chăn nuôi hạn chế. 

C. công nghiệp chế biến chưa thật phát triển. 

D. thiếu lao động cả về số lượng và chất lượng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Ở các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong nông  nghiệp là do cơ sở thức ăn không ổn định, cơ sở vật chất - kĩ thuật, dịch vụ chăn  nuôi hạn chế và công nghiệp chế biến chưa thật phát triển. 

Câu 14. Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào 

A. thị trường tiêu thụ. 

B. hình thức chăn nuôi. 

C. cơ sở thức ăn. 

D. con giống. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn.  Hiện nay, cơ sở nguồn thức ăn chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ cải 

tạo đồng cỏ tự nhiên, phát triển cỏ trồng, nguồn thức ăn được chế biến bằng  phương pháp công nghiệp,... 

Câu 15. Lợn thường được nuôi nhiều ở các vùng 

A. trung du và miền núi, các vùng có dân số thưa. 

B. trọng điểm công nghiệp, các khu vực ven biển. 

C. thâm canh lương thực và vùng ngoại thành. 

D. xung quanh nhà máy chế biến thức ăn gia súc. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Lợn thường được nuôi nhiều ở các vùng thâm canh lương thực và vùng ngoại  thành do có nguồn thức ăn dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Lợn là vật nuôi  quan trọng của nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kì, Tây Ban Nha,  Việt Nam.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng