Giáo án + Bài giảng Powerpoint các môn lớp 7 - sách cánh diều

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 7 - sách cánh diều. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 7 cánh diều được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.

Hi vọng, bộ giáo án, bài giảng  sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

 


Link được cập nhật liên tục

GIÁO ÁN WORD LỚP 7 MỚI SÁCH CÁNH DIỀU:

Tải giáo án word ngữ văn 7 cánh diều: Học kì 1 

Tải giáo án word toán 7 cánh diều

Tải giáo án word tiếng anh 7 Explore English 

Tải giáo án word khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Tải giáo án word vật lí 7 cánh diều

Tải giáo án word hóa học 7 cánh diều

Tải giáo án word sinh học 7 cánh diều

Tải giáo án word lịch sử 7 cánh diều

Tải giáo án word địa lí 7 cánh diều

Tải giáo án word công nghệ 7 cánh diều

Tải giáo án word công dân 7 cánh diều

Tải giáo án word tin học 7 cánh diều

Tải giáo án word âm nhạc 7 cánh diều

Tải giáo án word mĩ thuật 7 cánh diều

Tải giáo án word giáo dục thể chất 7 cánh diều: Môn đá cầu học kì 2

Tải giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diềuBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 7 MỚI SÁCH CÁNH DIỀU:

Bài giảng Powerpoint toán 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint ngữ văn 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint tiếng anh 7 Explore English

Bài giảng Powerpoint khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint vật lí 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint sinh học 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint hóa học 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint địa lí 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint lịch sử 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint công dân 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint công nghệ 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint tin học 7 cánh diều 

Bài giảng Powerpoint mĩ thuật 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint âm nhạc 7 cánh diều

Bài giảng Powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều

 

Nguồn: ST

 Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẽ miễn phí tại: Khotailieuonthi247.com

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng