Giáo án + Bài giảng Powerpoint các môn lớp 7 - sách kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 7 - sách kết nối tri thức. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 7 kết nối tri thức được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

 

Link được cập nhật liên tục

GIÁO ÁN WORD LỚP 7 MỚI SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Tải giáo án word ngữ văn 7 kết nối tri thức: Học kì 1 

Tải giáo án word toán 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word tiếng anh 7 Global Success 

Tải giáo án word khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word vật lí 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word hóa học 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word sinh học 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word lịch sử 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word địa lí 7 kết nối tri thức: Bộ 1  Bộ 2  Bộ 3

Tải giáo án word công nghệ 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word công dân 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word tin học 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word âm nhạc 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word mĩ thuật 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word thể dục 7 kết nối tri thức

Tải giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 kết nối tri thứcBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 7 MỚI SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Bài giảng Powerpoint toán 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint ngữ văn 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint tiếng anh 7 Global Success

Bài giảng Powerpoint khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint vật lí 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint sinh học 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint hóa học 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint địa lí 7 kết nối tri thức: Bộ 1  Bộ 2

Bài giảng Powerpoint lịch sử 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint công dân 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint công nghệ 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint tin học 7 kết nối tri thức 

Bài giảng Powerpoint mĩ thuật 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint âm nhạc 7 kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 kết nối tri thức

 

Nguồn: ST

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: Khotailieuonthi247.com

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng