Bài giảng powerpoint Toán 7 chân trời sáng tạo cả năm | Bài giảng điện tử Toán 7 chân trời sáng tạo cả năm

  Bài giảng powerpoint Toán 7 chân trời sáng tạo cả năm | Bài giảng điện tử Toán 7 chân trời sáng tạo cả nămPhần Số và Đại số 

Chương 1: Số hữu tỉ 

 • Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ 
 • Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ 
 • Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế 
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện 
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số thực 

 • Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực 
 • Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả 
 • Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index) Bài tập cuối chương 2 

Phần Hình học và Đo lường Hình trực quan 

Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn 

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương 
 • Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 
 • Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác 
 • Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác 
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình Bài tập cuối chương 3 Hình học phẳng 

Chương 4: Góc và đường thẳng song song 

 • Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
 • Bài 2: Tia phân giác 
 • Bài 3: Hai đường thẳng song song 
 • Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí 
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra Bài tập cuối chương 4 

Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất 

Chương 5: Một số yếu tố thống kê 

 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu 
 • Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn 
 • Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng 
 • Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp Bài tập cuối chương 5 Mục lục 

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

 • Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau 
 • Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận 
 • Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch 
 • Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế Bài tập cuối chương 6 

Chương 7: Biểu thức đại số 

 • Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số 
 • Bài 2: Đa thức một biến 
 • Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến 
 • Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến 
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kì Bài tập cuối chương 7 

Phần Hình học và Đo lường Hình học phẳng 

Chương 8: Tam giác 

 • Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác 
 • Bài 2: Tam giác bằng nhau 
 • Bài 3: Tam giác cân 
 • Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên 
 • Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng 
 • Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác 
 • Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 
 • Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác 
 • Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác 
 • Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học Bài tập cuối chương 8 

Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất 

Chương 9: Một số yếu tố xác suất 

 • Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên 
 • Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên 
 • Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Nhảy theo xúc xắc Bài tập cuối chương 9

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Link 1: Phần Đại sốPrevious Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng