Giáo án + Bài giảng Powerpoint các môn lớp 10 - sách chân trời sáng tạo

 Khotailieuonthi2410.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 10 - sách chân trời sáng tạo. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 10 chân trời sáng tạo được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

 Link được cập nhật liên tục


GIÁO ÁN WORD LỚP 10 MỚI SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

Tải giáo án word ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word toán 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word tiếng anh 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word vật lí 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word hóa học 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word sinh học 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word lịch sử 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word địa lí 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word công nghệ 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word giáo dục công dân 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word tin học 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word giáo dục thể chất 10 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạoBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 10 MỚI SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

Bài giảng Powerpoint toán 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint tiếng anh 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint vật lí 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint sinh học 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint hóa học 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint địa lí 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint lịch sử 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint công dân 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint công nghệ 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint tin học 10 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint Giáo dục thể chất 10 chân trời sáng tạo

 Nguồn: ST

 Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng