[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

1. a, Có tất cả bao nhiêu hạt? (Hình bài 1a trang 95, SGK Toán 1)

b, Có tất cả bao nhiêu viên kẹo? (Hình bài 1b trang 95, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đếm tất cả số hạt có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

  • Có tất cả 30 hạt.

b, Quan sát hình, đếm tất cả số vien kẹo có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

  • Có tất cả 40 viên kẹo.

2. Số? (Hình bài 2 trang 95, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm và điền số thích hợp vào mỗi chiếc chuông:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

3. Trò chơi "Lấy đồ vật cho đủ số ghi trên thẻ" 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Hướng dẫn:

Lấy đúng số viên sỏi ghi trên thẻ:

  • Thẻ số 10: Lấy 10 viên sỏi
  • Thẻ số 40: Lấy 40 vien sỏi
  • Thẻ số 50: Lấy 50 viên sỏi.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng