[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

1. Số? (Hình bài 1 trang 97, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm khối lập phương có trong hình và điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

2. Viết các số:

a, Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi.

b, Ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi.

Hướng dẫn:

Các số được viết là:

a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

b, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

3. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó: (Hình bài 3 trang 97, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 1 đến 40, rồi điền các số còn thiếu và đọc các số đó:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

4. Có tất cả bao nhiêu cầu thủ? (Hình bài 4 trang 97, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm tất cả số cầu thủ có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

  • Có tất cả 22 cầu thủ.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng