[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 130

1. Tính: (Bài 1 trang 130, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các kết quả của mỗi phép tính:

16 + 1 = 17

19 - 1 = 18

13 + 3 = 16

18 - 5 = 13

10 + 6 = 16

10 + 5 = 15

12 - 2 = 10

17 - 7 = 10

2. Số? (Hình bài 2 trang 130, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, đếm số con cá trong bể cá và số con cá cho thêm vào bể rồi điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130

3. (Hình bài 3 trang 130 và 131, SGK Toán 1)

a, Tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

b, Lúc đầu trên sân có 5 bạn đang chơi, sau đó 1 bạn đi về. Hỏi trên sân còn mấy bạn?

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số bạn trong mỗi hình rồi điền số thích hợp:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130

b,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130

4. (Hình bài 4 trang 131, SGK Toán 1)

Một xe ô tô buýt có 18 người trên xe, khi đến diển dừng 4 người xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người? 

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đọc đề bài và điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng