[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng dạng 25 + 14

1. Tính: (Bài 1 trang 134, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính :

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

2. Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

Hướng dẫn:

Đặt tính các số thẳng hàng rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 3 trang 135, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các kết quả của mỗi phép tính rồi chọn kết quả đúng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

4. (Hình bài 4 trang 135, SGK Toán 1)

Lớp 1A trồng dược 24 cây, lớp 1B trồng được 21 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Đọc kĩ đề bài, điền các số thích hợp và thực hiện phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng