[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng dạng 14 + 3

1. Tính: (Hình bài 1 trang 126, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hình tròn đỏ và hình tròn xanh rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3

2. Tính: (Bài 2 trang 126, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

12 + 1 = 13

12 + 3 = 15

13 + 1 = 14

13 + 2 = 15

16 + 3 = 19

14 + 4 = 18

15 + 2 = 17

11 + 5 = 16

3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 3 trang 127, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính rồi chọn kết quả đúng:

11 + 1 = 12               10 + 3 = 13

14 + 2 = 16               14 + 1 = 15

10 + 8 = 18               15 + 4 = 19

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3

4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 127, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các tranh vẽ, nêu các phép tính phù hợp:

a, Có 12 viên bi trong hộp, thêm 2 viên vào hộp => Phép tính: 12 + 2 = 14

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3

b, Có 15 toa tàu (kể cả đầu tàu), thêm 3 toa tàu => Phép tính: 15 + 3 = 18

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng