[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 107

1. Số? (Hình bài 1 trang 107, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đêm số khối lập phương trong mỗi hình rồi điền số:

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

2. Trả lời câu hỏi:

a, Số 27 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b, Số 63 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c, Số 90 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn:

a, Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.

b, Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị.

c, Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.

3. Trò chơi " Tìm số thích hợp"

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

Hướng dẫn:

Quan sát các số và đặt câu hỏi với mỗi số trong hình và trả lời câu hỏi đó:

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

4. Số? (Bảng bài 4 trang 108, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Viết các số thích hợp vào mỗi dấu "?":

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

5. Xem tranh rồi đếm số quả mỗi loại:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quả mỗi loại có trong hình:

  • Có 70 quả chuối hay 7 chục quả chuối.
  • Có 32 quả xoài
  • Có 54 quả thanh long
  • Có 50 quả lê hay 5 chục quả lê.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng