[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: So sánh các số trong phạm vi 100

1. Bài 1 trang 110, SGK Toán 1

Hướng dẫn:

a, Đếm các số từ 7 đến 20 rồi điền số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

b, Dựa vào các số điền trong phần a để so sánh:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

 • 11 đứng trước 18 nên 11 bé hơn 18 => Dấu <
 • 15 đứng sau 13 nên 15 lớn hơn 13 => Dấu >
 • 16 đứng trước 20 nên 16 bé hơn 20 => Dấu <
 • 11 đứng sau 9 nên 11 lớn hơn 9 => Dấu >

2. Bài 2 trang 110, SGK Toán 1

Hướng dẫn:

a, Đếm các số chòn trục từ 10 rồi điền số còn thiếu:

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

b, Dựa vào các số điền trong phần a để so sánh:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

 • 20 đứng trước 40 nên 20 bé hơn 40 => Dấu <
 • 30 đứng trước 70 nên 30 bé hơn 70 => Dấu <
 • 90 đứng sau 50 nên 90 lớn hơn 50 => Dấu >
 • 60 bằng 60 => Dấu =

3. Bài 3 trang 110, SGK Toán 1

Hướng dẫn:

a, Đếm các số từ 53 đến 67 rồi điền số còn thiếu:

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

b, Dựa vào các số điền trong phần a để so sánh:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

 • 56 đứng trước 57 nên 56 bé hơn 57 => Dấu <
 • 66 đứng sau 60 nên 66 lớn hơn 60 => Dấu >
 • 63 bằng 63 => Dấu =
 • 62 đứng sau 59 nên 62 lớn hơn 59 => Dấu >

4. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

a, Bó hoa của bạn nào có nhiều bông hoa nhất?

b, Bó hoa của bạn nào có ít bông hoa nhất?

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, đếm số hoa của mỗi bạn:

 • Mai có 13 bông hoa
 • Nam có 14 bông hoa
 • Lan có 15 bông hoa
 • 13 đứng trước 14 và 15 nên 13 nhỏ nhất
 • 15 đứng sau 14 và 13 nên 15 lớn nhất.

Suy ra:

a, Bó hoa của Lan có nhiều bông hoa nhất.

b, Bó hoa của Mai có ít bông hoa nhất.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng