[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 111

1. Bài 1 trang 111, SGK Toán 1

Hướng dẫn:

So sánh các số, rồi điền dấu thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

2. Cho các số: (Hình Bài 2 trang 111, SGK Toán 1)

a, Tìm số bé nhất

b, Tìm số lớn nhất

c, Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn:

38 đứng trước 83 và đứng trước 99 => 38 bé nhất

99 đứng sau 38 và đứng sau 83 => 99 lớn nhất

a, Số bé nhất là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

b, Số lớn nhất là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

c, Các số được sắp xếp từ theo thứ tự từ bé đến lớn là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

3. a, Đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

b, Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đọc số điểm của mỗi bạn:

 • Khánh được mười tám (18) điểm 
 • Long được mười chín (19)  điểm
 • Yến được hai mươi ba (23) điểm

b, 18 nhỏ hơn 19, 18 nhỏ hơn 23 và 19 nhỏ hơn 23

=> Khánh được số điểm ít nhất, Yến được số điểm cao nhất

Tên các bạn được sắp xếp theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé là:

 • Yến; Long; Khánh

4. (Hình Bài 4 trang 112, SGK Toán 1)

a, Hãy giúp nhà thám hiểm vượt qua cây cầu bằng cách đọc các số đã bị xóa:

b, Trong các số em vừa đọc:

 • Số lớn nhất là số nào?
 • Số bé nhất là số nào?
 • Số tròn chục bé nhất là số  nào?
 • Số tròn chục lớn nhất là số nào?

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình đếm các số từ 1, rồi đọc các số đã bị xóa:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

b, Trong các số vừa đọc:

 • Số lớn nhất là số 1
 • Số bé nhất là số 50
 • Số tròn chục bé nhất là số 10
 • Số tròn chục lớn nhất là số 50
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng