[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép trừ dạng 39 - 15

1. Tính: (Bài 1 trang 140, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính, viết kết qủa thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

2. Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 3 trang 141, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính:

23 - 11 = 12         64 - 21 = 43

55 - 23 = 32         44 - 33 = 11

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

4. Tủ sách lớp 1A có 68 quyển sách, cô giáo đã cho mượn 25 quyển. Hỏi tủ sách lớp 1A còn lại bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Tủ sách: 68 quyển

Cho mượn: 15 quyển

Còn lại: ? quyển

Muốn tính số sách còn lại ta thực hiện phép tính trừ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng