[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

1.  Tính: (Bài 1 trang 136, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính, viết kết qủa thẳng cột:

2. Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

3. Tính theo mẫu: (Bài 3 trang 137, SGK Toán 1)

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Hướng dẫn:

Quan sát bài mẫu, thực hiện các phép tính theo mẫu, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

4. Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

5. Mẹ làm được 25 chiếc bánh rán nhân ngọt và 20 chiếc bánh rán nhân mặn. Hỏi mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh? (Hình bài 5 trang 137, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Mẹ làm hai loại bánh rán: 25 chiếc nhân ngọt và 20 bánh nhân mặn

Tính tổng số bánh mẹ làm ta thực hiện phép tính cộng: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng