[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Cộng trừ các số tròn chục

1. Tính: (Hình bài 1 trang 132, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính cộng:

30 + 10 = 40

40 + 10 = 50

20 + 20 = 40

80 + 10 = 90

50 + 40 = 90

20 + 70 = 90

2. Tính: (Hình bài 2 trang 133, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính trừ:

40 - 30 = 10

60 - 10 = 50

50 - 50 = 0

80 - 70 = 10

90 - 60 = 30

70 - 50 = 20

3. Số? (Hình bài 3 trang 133, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Cộng trừ các số tròn chục

4. (Hình bài 4 trang 133, SGK Toán 1)

Lớp 1A ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 5 chục quyển vở, lớp 1B ủng hộ được 4 chục quyển vở. Hỏi cả 2 hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn:

Quan sát hình và đọc kĩ đề bài, điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Cộng trừ các số tròn chục

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng