[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

1. Kể tên đồ vật trong hình vẽ có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. (Hình vẽ bài 1 sgk trang 9)


Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

2. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình màu đỏ.Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ:

  • Hình tam giác có màu cam
  • Hình vuông có màu xanh
  • Hình có màu đỏ là hình chữ nhật và hình tròn

3. Ghép hình em thích:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Hướng dẫn:

Các con dùng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép thành các hình mà các con thích.

4. Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

Hướng dẫn:

Các con kể các đồ vật trong thực tế mà các con biết có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Ví dụ:

  • Các đồ vật có dạng hình vuông như: khăn mùi xoa, gạch hoa, ô cửa sổ, ....
  • Các đồ vật có dạng hình tròn như: bánh xe, cái đĩa, cái mâm,....
  • Các đồ vật có dạng hình tam giác như: khăn quàng đỏ, cờ thi đua, thước eke,...
  • Các đồ vật có dạng hình chữ nhật như: quyển vở, hộp bút, bảng viết....
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng