[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI. TRÊN- DƯỚI. PHẢI- TRÁI. TRƯỚC SAU. Ở GIỮA

1. Dùng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước sau, ở giữa để nói về bức tranh sau.

 


Hướng dẫn:

Quan sát bức tranh và trả lời:

  • Cặp sách và cái giỏ đựng rác ở phía dưới cái bàn.
  • Hộp bút, quyển sách, cục tẩy và bút chì ở phía trên cái bàn.
  • Cục tẩy ở giữa quyển sách và bút chì; quyển sách ở bên trái cục tẩy; bút chì ở bên phải cục tẩy.
  • Hộp bút ở trước quyển sách; quyển sách ở sau hộp bút.
  • Quyển sách ở trước mặt bạn nhỏ.

2. Bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào? Muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào?

 


Hướng dẫn:

Quan sát bức tranh:

Trường tiểu học ở bên phải bạn nhỏ, bưu điện ở bên trái bạn nhỏ

=>  Vậy bạn nhỏ muốn đến trường phải rẽ phải. Muốn đến bưu điện phải rẽ trái.

3. a. Thực hiện lần lượt các động tác sau:

  • Giơ tay phải.
  • Giơ tay trái.
  • Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải.
  • Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái.

b. Trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em là bạn nào?

Hướng dẫn:

a. Các con thực hiện lần lượt từng động tác theo hướng dẫn.

b. Các con quan sát xung quanh mình và trả lời.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng