[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 1, 2, 3

1. Số? (Hình vẽ bài 1, trang 11, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình vẽ, đếm số con trong các hình:

  • Có 2 con mèo => Điền số 2
  • Có 1 con chó => Điền số 1
  • Có 3 con lợn => Điền số 3

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3

2. Lấy số hình phù hợp (theo mẫu): (Hình vẽ bài 2, trang 11, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số:

- Số 1 nên lấy 1 hình tròn

=> Số 2 lấy 2 hình tròn

      Số 3 lấy 3 hình tròn

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3

3. Số? (Hình vẽ bài 3, trang 11, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, đếm số hình vuông có trong các hình vẽ rồi điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3

4. Số?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3

Hướng dẫn: 

Quan sát hình vẽ, đếm số đồ vật có trong hình và điền số thích hợp:

  • Có 3 quyển vở => Điền số 3
  • Có 2 cái kéo => Điền số 2
  • Có 3 cái bút chì => Điền số 3
  • Có 1 cục tẩy => Điền số 1

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng