[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 42

1. Tìm kết quả của mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính rồi tìm kết quả thích hợp:

3 + 2 = 5        4 + 1 = 5       5 + 1 = 6

6 + 0 = 6        2 + 3 = 5       4 + 2 = 6

0 + 5 = 5        1 + 3 = 4

2. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả chính xác

2 + 1 =           1 + 1 = 2         1 + 0 = 1

1 + 4 = 5           2 + 2 =         0 + 2 = 2

1 + 5 =           3 + 3 = 6         0 + 6 =  6

3. Số? (Hình bài 3 trang 42, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào dấu ?:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

  • Hình bên trái: 3 + 2 = 5; 2 + 3 = 5; 4 + 1 = 5
  • Hình ở giữa: 2 + 1 = 3; 1 + 2 = 3
  • Hình bên phải:  4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6; 5 + 1 = 6

4. Nêu các phép tính tích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 43, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

  • Trên cành có 2 con chim, thêm 3 con chim đến đậu trên cành. Trên cành có 5 con chim

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

  • Có 5 con bò đang ăn trên bãi cỏ, thêm 1 con bò. Trên bãi cỏ có 6 con bò.

c, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

  • Có 4 con vịt đang bơi trên hồ, thêm 2 con vịt đang bơi đến. Trên hồ có 6 con vịt.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng