[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng trong phạm vi 6

1. Số? (Hình bài 1 trang 39, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6

  • 2 hình tròn xanh và 1 hình tròn đỏ là 3 hình tròn
  • 1 hình tròn xanh và 3 hình tròn đỏ là 4 hình tròn
  • 3 hình tròn xanh và 2 hình tròn đỏ là 5 hình tròn
  • 5 hình tròn xanh và 1 hình tròn đỏ là 6 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 39, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính và ghi kết quả chính xác:

1 + 1 = 21+ 2 = 31 + 5 = 6
2 + 2 = 42 + 4 = 63 + 3 = 6
4 + 1 = 52 + 3 = 51 + 4 = 5

3. Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp: (Hình bài 3 trang 39, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6

  • Có 3 con mèo thêm 2 con mèo thành 5 con mèo.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6

  • Có 4 con chim đang đậu trên cành cây, thêm 1 con chim bay đến thành 5 con chim đậu trên cành cây.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng