[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

1. Tính nhẩm:

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

a, 4 + 1 = 53 + 2 = 52 + 3 = 5
5 + 1 = 62 + 2 = 43 + 3 = 6
b, 2 + 1 = 33 + 1 = 44 + 2 = 6
1 + 2 = 31 + 3 = 42 + 4 = 6

2. Nêu các phép tính còn thiếu: (Hình bài 2 trang 41, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

  • Quan sát hình, viết tiếp các phép cộng còn thiếu vào dấu ?
  • Sử dụng các con số từ 1 đến 5.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

3. Tính (theo mẫu):

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Hướng dẫn:

Quan sát phép tính mẫu, sau đó thực hiện các phép tính tương tự với phép tính mẫu:

2 + 0 = 2       5 + 0 =  5       0 + 1 = 1

4 + 0 = 4       6 + 0 = 6        0 + 3 = 3

4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 41, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

  • Có 3 con ong ở bông hoa bên trái và 3 con ong ở bông hoa bên phải thành 6 con ong.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

  • Có 3 bạn nhỏ đang ngồi đọc sách và thêm 2 bạn nhỏ đến thành 5 bạn nhỏ.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng