[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng trong phạm vi 10

1. Số? (Hình bài 1 trang 45, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10

  • Có 5 hình tròn xanh và 2 hình tròn đỏ thành 7 hình tròn.
  • Có 7 hình tròn xanh và 2 hình tròn đỏ thành 9 hình tròn.
  • Có 6 hình tròn xanh và 1 hình tròn đỏ thành 7 hình tròn.
  • Có 7 hình tròn xanh và 3 hình tròn đỏ thành 10 hình tròn.

2. Tính: (Bài 2 trang 45, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính và ghi kết quả chính xác:

8 + 1 =      5 + 5 = 10       7 + 1 = 8

6 + 3 = 9      4 + 3 = 7         8 + 2 = 10

9 + 1 = 10     6 + 2 = 8        5 + 3 = 8 

3. Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 3 trang 45, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và viết các phép tính thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10

  • Tay trái con thỏ có 4 củ cà rốt, tay phải con thỏ có 4 củ cà rốt. Con thỏ có 8 củ cả rốt.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10

  • Có 8 cái áo đang phơi, bạn nhỏ phơi thêm 1 chiếc áo. Có 9 chiếc áo
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng