[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Dài hơn - ngắn hơn

1. (Hình Bài 1 trang 113, SGK Toán 1)

a, Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn? 

b, Chiếc thang nào dài hơn? Chiếc thang nào ngắn hơn? 

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, so sánh độ dài của các đồ vật:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

  • Cái thìa ngắn hơn
  • Cái bàn chải dài hơn

b, Quan sát hình, so sánh chiều cao của mỗi chiếc thang:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

2. Chiếc váy nào dài nhất? Chiếc váy nào ngắn nhất?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

Hướng dẫn:

Quan sát hình, so sánh độ dài của các chiếc váy:

  • Chiếc váy dài nhất là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

  • Chiếc váy ngắn nhất là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

3. Con vật nào cao hơn? Con vật nào thấp hơn? (Hình Bài 3 trang 114, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, so sánh chiều cao của các con vật:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

4. Ai ao nhất? Ai thấp nhất?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

Hướng dẫn:

Quan sát hình, so sánh chiều cao của mỗi người:

  • Chú Nam cao nhất
  • Tú thấp nhất
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng