[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Đo độ dài

1. Thực hành đo độ dài:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đo độ dài

Hướng dẫn:

Quan sát hình, thực hành đo độ dài theo các cách:

  • Đo bằng gang tay
  • Đo bằng bước chân
  • Đo bằng sải tay
  • Đo bằng que tính

2. Số? (Hình bài 2 trang 116, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm và điền số thích hợp:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đo độ dài

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đo độ dài

c, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đo độ dài

3. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đo độ dài

- Tòa nhà nào cao nhất?

- Tòa nhà nào thấp nhất?

- Hai tòa nhà nào cao bằng nhau?

- Tòa nhà A thấp hơn tòa nhà nào?

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, trả lời các câu hỏi:

  • Tòa nhà B cao nhất
  • Tòa nhà C thấp nhất
  • Hai tòa nhà cao bằng nhau là tòa A và tòa D
  • Tòa nhà A thấp hơn tòa nhà B
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng