[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

1. Số? (Hình bài 1 trang 35, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

  • Có 2 quả bóng màu cam và 1 quả bóng màu xanh là 3 quả bóng

                                     Phép tính: 2 + 1 = 3

  • Có 2 quả dứa xanh và 2 quả dứa vàng là 4 quả dứa.

                                    Phép tính: 2 + 2 = 4

2. Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 2 trang 35, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và chọn phép tính thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

  • Tay trái bạn gái cầm 3 lá cờ, tay phải bạn gái cầm 2 lá cờ nên phép tính thích hợp là: 3 + 2
  • Tay trái bạn nam cầm 3 lá cờ, tay phải bạn nam cầm 1 lá cờ nên phép tính thích hợp là: 3 + 1

3. Xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

Hướng dẫn:

Quan sát tranh và kể chuyện theo phép tính:

Mèo cầm 2 bông hoa cắm vào một cái lọ hoa. Chuột cầm thêm 3 bông hoa cắm vào lọ hoa đó. Trong lọ giờ có 5 bông hoa.


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng