[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

1. Số? (Hình bài 1 trang 37, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

  • Có 1 con ong đang đậu trên bông hoa và 1 con ong đang mang mật đến là 2 con ong

                                          Phép tính: 1 + 1 = 2

  • Có 2 con chó và 3 con chó đang chạy đến là có 5 con chó.

                            Phép tính: 2 + 3  = 5

2. Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 2 trang 37, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và chọn phép tính thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

  • Có 2 con sâu và thêm 1 con sâu nen phép tính thích hợp là: 2 + 1 
  • Có 2 con chuồn chuồn đang đậu trên lá cây và thêm 2 con chuồn chuồn đang bay tới nên phép tính thíc hợp là: 2 + 2 = 4

3. Xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

Hướng dẫn:

a, Bạn Nga và bạn Nam đang ngồi đọc sách trên bãi cỏ. Bạn Huệ đến ngồi đọc sách cùng 2 bạn. Cả 3 bạn ngồi đọc sách cùng nhau.

b, Có 4 con cá đang bơi trong bể cá. Hùng mua thêm 2 con cá thả vào bể. Trong bể bây giờ có 6 con cá.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng