[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 50

1. Tìm kết quả của mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính và ghi kết quả chính xác:

2 + 6  =          3 +  4 = 7         5 + 2 = 7

8 + 0 = 8           4 + 2 =          7 + 3 = 10

6 + 3 = 9           8 + 1 = 9

2. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính và ghi kết quả chính xác:

7 + 1  =         9 +  1 = 10        9 + 0 = 9

5 + 4 = 9          4 + 4 =           0 + 8  = 8

8 + 2 = 10        2 + 7 = 9           0 + 10 = 10

3. Số? (Hình bài 3 trang 51, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

Quan sát hình, ghi các số thích hợp:

  • Hình bên trái: 5 + 2 = 7; 4 + 3 = 7; 6 + 1 =7
  • Hình ở giữa: 8 + 1 = 9; 3 + 6 = 9
  • Hình bên phải: 6 + 4 = 10; 5 + 5 = 10; 3 + 3 = 10

4. a, Nêu các phép cộng có kết quả là 10 từ những thẻ số sau:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

b, Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ: (Hình bài 4b trang 51, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Từ các thẻ số, nêu các phép cộng có kết quả là 10:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

Trong hộp có 5 chiếc bút chì, bạn nhỏ cho thêm vào hộp 3 chiếc bút chì. Có 8 chiếc bút chì

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng