[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

1. Xem các hình sau rồi kể tên đồ vật có dạng: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (Hình bài 1 trang 52, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, nhận diện các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

  • Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật là: Bể cá, hộp quà, tủ lạnh
  • Đồ vật có dạng khối lập phương là: Hộp đựng giấy, xúc xắc

2. a, Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương? (Hình bài 2a trang 52, SGK Toán 1)

b, Xếp hình em thích bằng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, nhận dạng và đếm các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

b, Sử dụng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương xếp thành các hình mà em thích.

3. Kể tên các đồ vật trong thực tế:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

a, Có dạng khối hộp chữ nhật.

b, Có dạng khối lập phương.

Hướng dẫn:

a, Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật: Tủ quần áo, viên gạch xây nhà, bao diêm....

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

b, Đồ vật có dạng khối lạp phương là: đồ chơi, khối rubik, xúc xắc....

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng