[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

1. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính và ghi kết quả chính xác:

4 + 2 = 6       1 + 9 = 10       6 + 4 = 10

5 + 3 =       5 + 5 = 10       1 + 6 = 7

7 + 3 = 10     3 + 4 =         1 + 7 = 8 

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 49, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính và chọn kết quả đúng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

3 + 1 = 4          0 + 3 = 3      

5 + 0 = 5          7 + 2 = 9       

3 + 5 =          5 + 1 = 6       

4 + 3 = 7          8 + 2 = 10

3. Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 3 trang 49, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

  • Bên trái có 5 bạn nhỏ đang kéo co, bên phải có 5 bạn nhỏ đang kéo có. Có 10 bạn nhỏ đang kéo co.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

  • Có 7 bạn nhỏ đang trồng cây, có 2 bạn nhỏ dang xách nước. Có 9 bạn nhỏ.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng