[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Nhiều hơn - Ít hơn - Bằng nhau

1. Dùng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về hình vẽ sau. (Hình vẽ bài 1 trang 23, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và dùng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về để nói về số cốc, số thìa và số đĩa:

Mẫu: Số thìa nhiều hơn số cốc.

  • Số cốc ít hơn số đĩa.
  • Số đĩa và số thìa bằng nhau.

2. Cây bên nào nhiều quả hơn? (Hình vẽ bài 2 trang 23, SGK toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát số quả ở mỗi cây trong hình:

  • Cây bên trái có số quả nhiều hơn cây bên phải.

3. Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, cầu nào sai: (Hình vẽ bài 3 trang 23, SGK toán 1)

a, Số xô nhiều hơn số xẻng.

b, Số xẻng ít hơn số người.

c, Số người và số xô bằng nhau.

Hướng dẫn:

Quan sát hình thấy:

  • Số xô và số xẻng bằng nhau.
  • Số xẻng và số người bằng nhau.
  • Số người và số xô bằng nhau.

Vậy: 

  • Câu a, Số xô nhiều hơn số xẻng là sai.
  • Câu b, Số xẻng ít hơn số người là sai.
  • Câu c, Số người và số xô bằng nhau là đúng.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng