[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 20

1. Mỗi chậu có mấy bông hoa? (Hình bài 1 trang 20, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, rồi đếm số bông hoa ở mỗi chậu hoa:

2. Trò chơi "Lấy cho đủ số hình"

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

Hướng dẫn:

Chơi trò chơi: Lấy đủ số hình theo yêu cầu

Số 4: Đếm và lấy đủ 4 hình tam giác

Số 10: Đếm và lấy đủ 10 hình tròn

3. Số? (Hình bài 3 trang 20, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát ví dụ, đếm và viết tiếp các số thích hợp:

 [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

4. Đếm số chân của mỗi con vật sau: (Hình bài 4 trang 20, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số chân của mỗi con vật:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

  • Con gà có 2 chân
  • Con thỏ có 4 chân
  • Con ong có 6 chân
  • Con cá có 0 chân
  • Con nhện có 8 chân

5. Tìm hình phù hợp: (Hình bài 5 trang 20, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình tìm ra quy luật: hình tam giác xanh, tiếp đến hình tam giác vàng và tiếp đến hình tam giác đỏ

Vậy hình phù hợp ở dấu ? là hình tam giác đỏ

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

b, QUan sát hình và tìm ra quy luật: hình vuông xanh, tiếp đến hình chữ nhật vàng, tiếp đến hình chữ nhật xanh và tiếp đến là hình chữ nhật vàng.

Vậy hình phù hợp ở các dấu ? là hình chữ nhật xanh, rồi đến hình chữ nhật vàng.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng