[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 46

1. Số? (Hình bài 1 trang 46, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

  • 6 hình tròn xanh và 3 hình tròn đỏ được 9 hình tròn
  • 1 hình tròn xanh và 7 hình tròn đỏ thành 8 hình tròn
  • 2 hình tròn xanh và 6 hình tròn đỏ thành 8 hình tròn
  • 5 hình tròn xanh và 5 hình tròn đỏ thành 10 hình tròn

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 46, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, chọn kết quả thích hợp với mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 46

7 + 2 =              2 +  3 = 5

4 + 4 = 8              1 + 5 = 6

3. Tính: (Bài 3 trang 47, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính và ghi kết quả chính xác:

a, 7 + 1 = 8        9 + 1 = 10        6 + 3 = 9

    1 + 7 = 8       1 + 9 = 10         3 + 6= 9

b, 7 + 0 = 7      8 + 0 = 8        10 + 0 = 10

    0 + 7 = 7      0 + 8 = 8         0 + 10 =  10

4. Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 47, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình và nêu các phép tính thích hợp:

a, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 46

  • Có 4 con gà đang ăn trong chuồng, 3 con gà đang ăn ở ngoài chuồng. Có 7 con gà.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 46

  • Có 5 quả bí ở rổ bên trái, 4 quả bí ở rổ bên phải. 2 rổ có 9 quả bí
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng