[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 62

1. Tìm kết quả của mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

Hướng dẫn:

Tính các phép tính, rồi ghi kết quả chính xác:

3 - 2 = 1            4 - 3 = 1         5 - 1 = 4

6 - 5 = 1            5 - 3 = 2         4 - 2 = 2

5 - 2 = 3            6 - 3 = 3        

2. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

2 - 1 = 1            5 - 5 = 0         5 - 0 = 5

5 - 4 = 1            6 - 6 = 0         6 - 0 = 6

3. Số? (Hình bài 3 trang 62, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số vào ô trống

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

Hình bên trái kết quả phép tính bằng 3: 4 - 1 = 3; 5 - 2 = 3; 6 - 3 = 3

Hình ở giữa kết quả phép tính bằng 2: 3 - 1 = 2; 4 - 2 = 2; 5 - 3 = 2

Hình bên phải kết quả phép tính bằng 4: 6 - 2 = 4; 5 - 1 = 4; 4 - 0 = 4

4. Số? (Hình bài 4 trang 63, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền số vào chỗ trống để được phép tính thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

  • Có 5 con chim trong lồng, 1 con chim bay ra. Còn 4 con chim => Phép tính: 5 - 1 = 4
  • Có 5 con chim trong lồng, 3 con chim bay ra. Còn 2 con chim => Phép tính: 5 - 3 = 2
  • Có 5 con chim trong lồng, cả 5 con chim bay ra. Còn 0 con chim => Phép tính: 5 - 5 = 0

5. Xem tranh rồi nêu các phép trừ thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, rồi nêu các phép tính trừ thích hợp:

  • Có 6 con chim đang ăn ở dưới cỏ, 3 con chim bay lên trời. Còn 3 con chim

=> Phép tính: 6 - 3 = 3

  • Có 3 con bò đang ăn trên bãi cỏ, 1 con bò đi về. Còn 2 con bò

=> Phép tính: 3 - 1 = 2

  • Có 5 con vịt đang bơi dưới ao, một con vịt lên trên bờ. Còn 4 con vịt bơi dưới ao

=> Phép tính: 5 - 1 = 4

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng