[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép trừ trong phạm vi 10

1. Số?  (Hình bài 1 trang 65, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền số thích hợp vào các phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10

  • Có 7 hình tròn, gạch đi 3 hình tròn. Còn 4 hình tròn
  • Có 10 hình tròn, gạch đi 5 hình tròn. Còn 5 hình tròn
  • Có 8 hình tròn, gạch đi 4 hình tròn. Còn 4 hình tròn
  • Có 9 hình tròn, gạch đi 7 hình tròn. Còn 2 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 65, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

10 - 2 = 8          8 - 7 =          9 - 5 = 5

6 - 3 = 3            7 - 5 = 2          6 - 5 = 1

7 - 6 =            9 - 6 = 3          10 - 8 = 2

3. Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ: (Bài 3 trang 65, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10

Có 9 thanh gỗ cần sơn, đã sơn được 7 thanh gỗ. Còn lại 2 thanh gỗ

=> Phép tính: 9 - 7 = 2

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng