[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 66

1. Số? (Hình bài 1 trang 66, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền số thích hợp vào các phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

  • Có 9 hình tròn, gạch đi 1 hình tròn. Còn 8 hình tròn
  • Có 7 hình tròn, gạch đi 7 hình tròn. Còn 0 hình tròn
  • Có 8 hình tròn, gạch đi 3 hình tròn. Còn 5 hình tròn
  • Có 10 hình tròn, gạch đi 2 hình tròn. Còn 8 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 66, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

8 - 1 = 7           8 - 2 =            8 - 0 = 8

8 - 6 = 2           9 - 5 = 4           10 - 0 = 0

9 - 6 = 3          10 - 1 = 9           9 - 9 = 0

3. Chỉ ra các phép tính có kết quả sai và sửa lại cho đúng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính và chỉ ra phép tính có kết quả sai:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 67, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, rồi nêu các phép tính trừ thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

  • Có 7 chiếc mũ bảo hiểm, lấy 2 mũ để đội. Còn 5 mũ

=> Phép tính: 7 - 2 = 5

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

  • Có 10 chiếc bánh mì, lấy đi 3 chiếc bánh. Còn 7 chiếc bánh

=> Phép tính: 10 -  3 = 7

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

  • Có 6 quả trứng, lấy 4 quả để rán. Còn lại 2 quả

=> Phép tính: 6 - 4 = 2

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng