[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em vui học toán trang 30

1. a, Nghe hát và vận động theo nhịp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

b, Giơ ngón tay đúng số lượng: 

Hướng dẫn: 

a, Em nghe bài hát "Em tập đếm" và vận động theo nhịp của bài hát

b, Em dơ ngón tay theo hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

 •  Số 4 dơ 4 ngón tay 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

 • Số 6 dơ 6 ngón tay

2. Tạo thành các số em thích:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

Hướng dẫn:

Bạn nhỏ sử dụng các đồ vật khác nhau để tạo thành các con số:

 • Dùng bút chì để tạo thành số 4.
 • Dùng các hình tròn để tạo thành số 3, số 2, số 5.
 • Dùng sợi dây để tạo thành số 6, số 9.

3. Thể hiện số bằng nhiều cách:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

Hướng dẫn:

Tú thể hiện số 6 bằng hai cách:

 • Thể hiện bằng 6 chiếc bút chì
 • Thể hiện bằng 6 hình tròn

An thể hiện số 4 bằng 4 cách:

 • Thể hiện bằng 4 hình tam giác.
 • Thể hiện bằng 4 hình vuông.
 • Thể hiện bằng 4 hình vẽ con cá.
 • Thể hiện bằng 4 hình ngôi sao.

Hạ thể hiện số 10 bằng 2 cách:

 • Thể hiện bằng 10 hình tam giác.
 • Thể hiện bằng 10 hình tròn.

4. a, Mỗi biến báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? (Hình bài 4 trang 31, SGK Toán 1)

b, Nói cho bạn nghe những biển báo giao thông mà em biết.

Hướng dẫn:

a, Quan sát mỗi biển báo giao thông và cho biết hình dạng của nó:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

b, Em đã biết những biển báo giao thông nào nói cho các bạn cùng nghe.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng