[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép trừ trong phạm vi 6

1. Số?  (Hình bài 1 trang 57, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền số thích hợp vào các phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6

  • Có 4 hình tròn, gạch đi 3 hình tròn. Còn 1 hình tròn
  • Có 6 hình tròn, gạch đi 1 hình tròn. Còn 5 hình tròn
  • Có 6 hình tròn, gạch đi 3 hình tròn. Còn 3 hình tròn
  • Có 5 hình tròn, gạch đi 4 hình tròn. Còn 1 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 57, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

2 - 1 = 1            4 - 2 = 2        4 - 4 = 0

3 - 2 =            4 - 1 =        5 - 5 = 0

5 - 1 = 4            6 - 5 =         6 - 6 = 0

3. a, Số?  (Hình bài 3a trang 57, SGK Toán 1)

b, Xem tranh rồi tập kể chuyện theo mỗi phép tính trên.

Hướng dẫn:

a, Xem tranh rồi điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6

b, Quan sát các bức tranh, rồi kể chuyện:

  • Có 3 miếng phô mai ở trên đĩa. 
  • Chú chuột lấy 1 miếng phô mai để ăn. Trên đĩa còn lại 2 miếng phô mai.
  • Chuột tiếp tục ăn thêm 1 miếng phô mai nữa. Trên đĩa giờ chỉ còn lại 1 miếng phô mai.
  • Chuột lấy miệng phô mai cuối cùng trên đĩa để ăn. Trên đĩa không còn miếng phô mai nào nữa.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng