[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 4, 5, 6

1. Số? (Hình bài 1 trang 13, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình vẽ, đếm số quả trong các hình:

  • Có 5 quả cà tím nên điền số 5.
  • Có 4 quả dưa chuột nên điền số 4.
  • Có 6 củ cà rốt nên điền số 6.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6

2. Lây số hình phù hợp (theo mẫu): (Hình bài 2 trang 13, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số: Số 3 => lấy 3 hình vuông

  • Số 5 nên lấy 5 hình vuông.
  • Số 6 nên lấy 6 hình vuông.
  • Số 4 nên Lấy 4 hình vuông.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6

3. Số? (Hình bài 3 trang 13, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Đếm các số từ 1 đến 6 rồi điền số còn thiếu vào các hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6

4. Số? (Hình bài 4 trang 13, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát tranh, đếm số đồ vật có trong bức tranh rồi điền số thích hợp:

  • Đếm được 4 cái nồi nên điền số 4.
  • Đếm được 5 cái cốc nên điền số 5.
  • Đếm được 6 quả thanh long nên điền số 6.
  • Đếm được 4 cái đĩa nên điền số 4.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng