[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 7, 8, 9

1. Số? (Hình bài 1 trang 15, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình vẽ, đếm số đồ vật trong các hình và điền số thích hợp:

  • Đếm được 8 con gấu nên điền số 8.
  • Đếm được 7 chiếc đèn ông sao nên điền số 7.
  • Đếm được 9 chiếc ô tô nên điền số 9.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9

2. Lây số hình phù hợp (theo mẫu): (Hình bài 2 trang 15, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số: Số 4 nên lấy 4 hình tam giác

  • Số 7 nên lấy 7 hình tam giác.
  • Số 9 nên lấy 9 hình tam giác.
  • Số 8 nên lấy 8 hình tam giác.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9

3. Số? (Hình bài 3 trang 15, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Đếm các số từ 1 đến 9 rồi điền số còn thiếu vào các hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9

4. Số? (Hình bài 4 trang 15, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát tranh, đếm số đồ vật có trong bức tranh rồi điền số thích hợp:

  • Đếm được 8 hộp quà nên điền số 8.
  • Đếm được 9 quả bóng nên điền số 9.
  • Đếm được 7 quyển sách nên điền số 7.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng