[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

1. Viết các số:

a, Bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi tư, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi.

b, Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi.

c, Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Hướng dẫn:

Các số được viết là:

a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

b, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

c, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

2. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó: (Hình bài 2 trang 99, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 41 đến 70, rồi điền các số còn thiếu và đọc các số đó:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

3. a, Có bao nhiêu quả dâu tây? (Hình bài 3a trang 99, SGK Toán 1)

b, Có bao nhiêu viên ngọc trai? (Hình bài 3b trang 99, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đếm tất cả các quả dâu tây có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

  • Có tất cả 47 quả dâu tây.

b, Quan sát hình, đếm tất cả các viên ngọc trai có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

  • Có tất cả 48 viên ngọc trai.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng