[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Ôn tập các số trong phạm vi 10

1. Tìm các thẻ ghi cùng số lượng: (Hình bài 1 trang 158, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, tìm các thẻ ghi cùng số lượng tương ứng với mỗi tranh:

2. >; <; =?  (Bài 2 trang 158, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

So sánh các số, rồi điến các dấu >; <; = thích hợp:

3. Cho các số sau: ((Hình bài 3 trang 159, SGK Toán 1)

a, Tìm số lớn nhất.

b, Tìm số bé nhất.

c, Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn: 

So sánh các số, rồi trả lời:

a, Số lớn nhất là số:

b, Số bé nhất là số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

c, Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

4. Số? (Bài 4 trang 159, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Đếm các số từ 1 đến 10, rồi điền số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

5. Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, đếm số đồ vật mỗi loại:

  • Có 2 chiếc cưa
  • Có 7 chiếc đục
  • Có 3 chiếc búa
  • Có 5 chiếc kéo
  • Có 4 thanh gỗ
  • Có 2 chiếc bào
  • Có 3 tấm gỗ
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng