[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Ôn tập trang 168

1. (Hình bài 1 trang 168, SGK Toán 1)

a, Tìm các số còn thiếu rồi đọc những số đó:

b, Trong các số trên, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất?

Hướng dẫn: 

a, Đếm các số đến 100 rồi điền các số còn thiếu và đọc những số đó:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

b, Trong các số ở trên:

Số  lớn nhất là số 100.

Só bé nhất là số 80.

2. (Bài 2 trang 168, SGK Toán 1)

a, Tính:

b, Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

Hướng dẫn: 

a, Tính các phép tính vfa ghi kết quả chính xác:

12 + 4 = 16            38 - 3 = 35

56 + 10 = 66          77 - 10 = 67

b, Đặt tính các phép tính và ghi kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

3. a, Mỗi hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

b, Hình sau có bao nhieu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

Hướng dẫn: 

a, Quan sát hình đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có trong các hình:

  • Hình bên trái có:

1 hình vuông; 2 hình tròn; 2 hình tam giác; 2 hình chữ nhật

  • Hình ở giữai có:

2 hình vuông; 5 hình tròn; 7 hình tam giác

  • Hình bên phải có:

5 hình vuông; 4 hình tròn; 2 hình tam giác; 1 hình chữ nhật

b, Quan sát hình đếm số khối hộp chữ nhật và khối lập phương trong hình:

Có 11 khối hộp chữ nhật

Có 10 khối lập phương

4. a, Khánh và Hồng cùng sưu tầm ảnh về các loài chim. Khánh sưu tầm được 30 bức ảnh, Hồng sưu tầm được 35 bức. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh?

b, Trong số bức ảnh mà Khánh và Hồng sưu tầm được có 13 ảnh đen trắng, còn lại ảnh màu. Hỏi hai bạn đã sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh màu?

Hướng dẫn: 

a, Tóm tắt

Khánh: 30 bức ảnh

Hồng: 35 bức ảnh

Hai bạn: ? bức ảnh

Muốn tính số ảnh cả hai bạn sưu tầm đươc ta thực hiện phép cộng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

b, Tóm tắt:

Có: 65 bức ảnh

Ảnh đen trắng: 13 bức ảnh

Ảnh màu: ? bức ảnh

Muốn tính số bức ảnh màu ta thực hiện phép trừ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

5. a, Nêu độ dài của mỗi vật:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

b, Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ? (Hình bài 5b trang 169, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

a, Quan sát hình, số đo của thước đọc độ dài của mỗi vật:

  • Cục tẩy dài 4 cm
  • Ô tô dài 8 cm

b, Quan sát kim ngắn của đồng hồ chỉ vào số mấy rồi đọc giờ mỗi chiếc đồng hồ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng