[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

1. Tính nhẩm:

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả:

a, 8 + 1 =     6 + 0 = 6     10 - 5 = 5      5 - 0 = 5

    3 + 3 = 6    7 + 3 = 10     8 - 3 =       4 - 4 = 0

b, 7 + 2 + 1 = 10           10 - 3 - 2 = 5

    5 - 1 - 2 =                4 + 2 - 5 = 2

2. Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp: (Hình bài 2 trang 160, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, rồi nêu phép cộng tương ứng với hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

3. Xem tranh rồi nêu phép trừ thích hợp: (Hình bài 3 trang 160, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, rồi nêu phép trừ tương ứng với hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

4. (Hình bài 4 trang 161, SGK Toán 1)

a, Số?

b, Xem tranh rồi nêu phép tính thích hợp:

Hướng dẫn:

a, Quan sát tranh, điền số thích hợp: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

b, Quan sát tranh, rồi nêu phép tính tương ứng với hình:

Trong tranh có 7 ngôi sao màu vàng và 3 ngôi sao màu đỏ => Các phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

5. Ổ trứng có 7 quả, trong đó 2 quả đã nở. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Hướng dẫn:

Tóm tắt: 

Có: 7 quả trứng

Nở: 2 quả

Chưa nở: ? quả

Muốn tính số trứng chưa nở ta thực hiện phép trừ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng