[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Ôn tập về thời gian

1. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? (Hình bài 1 trang 166, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát đồng hồ, xem kim dài và kim ngắn của đồng hồ chỉ vào các số nào rồi đọc giờ:

  • Đồng hồ bên trái: Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 1 => 1 giờ
  • Đồng hồ ở giữa: Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 3 => 3 giờ
  • Đồng hồ bên phải: Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10 => 10 giờ

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian

2. Chọn đồng hồ thích hợp ới mỗi tranh vẽ nói vè ngày chủ nhật của Nam:

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đọc giờ ở mỗi chiếc đồng hồ và chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian

3. a, Quay kim đồng hồ chỉ giờ thích hợp: (Hình bài 3 trang 167, SGK Toán 1)

Buổi chiều, Mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ.

b, Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?

Hướng dẫn:

a, Buổi chiều, Mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ

Quay kim ngắn của đồng hồ chỉ vào số 6:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian

b, Em tự trả lời câu hỏi: Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?

4. a, Đọc mỗi tờ lịch sau rồi trả lời câu hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian

- Ngày 2 tháng 9 là thứ mấy?

- Ngày 8 tháng 9 là thứ mấy?

- Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy?

- Ngày 10 tháng 10 là thứ mấy?

b, Nó về sự kiện mà em biết gắn với các ngày nói trên.

Hướng dẫn:

a, Quan sát các tờ lịch và trả lời các câu hỏi:

- Ngày 2 tháng 9 là thứ năm

- Ngày 8 tháng 3 là thứ hai

- Ngày 19 tháng 5 là thứ tư

- Ngày 10 tháng 10 là chủ nhật

b, Nói về sự kiện liên quan đến các ngày:

- Ngày 2 tháng 9 là Ngày quốc khánh nước Việt Nam.

- Ngày 8 tháng 3 là Ngày quốc tế phụ nữ.

- Ngày 19 tháng 5 là Ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Ngày 10 tháng 10 là Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng