[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 1 Chữ cái a, c

1. Làm quen

Giải tiếng việt 1 bài 1: Chữ cái a, c

Hướng dẫn: 

Quan sát hình trên, các bé thấy gì?

Đó là một chiếc ca, trên chiếc ca được trang trí bởi một bông hoa hồng.

2. Đánh vần

Giải tiếng việt 1 bài 1: Chữ cái a, c

3. Nói to tiếng có âm a. Nói thầm tiếng không có âm a.

Giải tiếng việt 1 bài 1: Chữ cái a, c

Hướng dẫn:

Quan sát các hình trong tranh ta thấy lần lượt là: 

Hình 1: gà       Hình 2: cá         Hình 3: cà

Hình 4: nhà    Hình 5: thỏ      Hình 6: lá

Như vậy:

  • Chúng ta đọc to các từ: gà, cá, cà, nhà, lá.
  • Chúng ta đọc thầm: thỏ

4. Tìm tiếng có âm c

Giải tiếng việt 1 bài 1: Chữ cái a, c

Hướng dẫn:

Quan sát các hình trong tranh ta có các tiếng: 

Hình 1: cờ       Hình 2: vịt         Hình 3: cú

Hình 4: cò      Hình 5: cừu      Hình 6: cá

=> Như vậy, trong các tiếng này, tiếng có âm c là: cờ, cú, cò, cừu và cá.

5. Tìm chữ a, chữ c

Giải tiếng việt 1 bài 1: Chữ cái a, c

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy, bé gái đang cầm âm "a" vậy âm "c" còn lại nằm ở đâu?

Đó chính là nằm ngay chỗ bé trai, ngay cạnh âm "d".

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng