[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em ôn lại những gì đã học trang 27

1. Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại: (Hình bài 1 trang 27, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, đếm các đồ vật có trong tranh:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

  • Có 8 chiếc đĩa
  • Có 9 hộp sữa
  • Có 10 chiếc thìa
  • Có 2 hộp quà
  • Cá 1 chiếc bánh gato
  • Có 3 chiếc mũ sinh nhật

2. a, Đếm và gọi tên 9 đồ vật: (Hình bài 2 trang 27, SGK Toán 1)

b, Lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình đếm và gọi tên 9 đồ vật có trong hình:

Ví dụ:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

b, Lấy 7 đồ vật từ bộ đồ dùng học tập

3. Số? (Hình bài 3 trang 28, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số đồ vật và ngón tay có trong hình rồi điền số thích hợp:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

4. Xem các thẻ số sau:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

a, Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5.

b, Tìm các thẻ ghi số lớn hơn 7.

c, Lấy các thẻ ghi số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình:

Các thẻ ghi số bé hơn 5 thẻ ghi số 0, 1, 2, 3 và 4

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

b, Các thẻ ghi số lớn hơn 7 là thẻ ghi số 8, 9 và 10

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

c, 2 nhỏ hơn 3, 2 nhỏ hơn 6, 2 nhỏ hơn 7. 3 nhỏ hơn 6, 3 nhỏ hơn 7. 6 nhỏ hơn 7.

Vậy các thẻ ghi số 6, 3, 7, 2 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

5. Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật? (Hình bài 5 trang 29, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hình vuông, Hình tròn, Hình tam giác, Hình chữ nhật:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

  • Có 4 hình vuông
  • Có 4 hình tròn
  • Có 6 hình tam giác
  • CÓ 10 hình chữ nhật

6. Mỗi bông hoa có bao nhiêu cánh? (Hình bài 6 trang 29, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng