[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em ôn lại những gì đã học trang 78

1. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính, rồi ghi kết quả chính xác:

2 + 5 = 7    6 + 2 = 8       10 - 3 = 7     8 - 5 = 3  

3 + 6 = 9    3 + 7 = 10      9 - 4 = 5      7 - 2 = 5

2. Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 2 trang 78, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

  • Có 5 quả trứng, 1 quả trứng đã nở thành con gà => Phép tính: 5 - 1
  • Có 3 con chim đang đậu trên cành cây, có 2 con chim đang bay lại => Phép tính: 3 + 2
  • Có 5 con tho đang ăn cà rốt, 2 con thỏ đã chạy đi => Phép tính: 5 - 2

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

3. Xem các hình sau rồi chỉ ra đồ vật có dạng: khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (Hình bài 3 trang 78, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các hình, nhận dang các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

4. Số? (Hình bài 4 trang 79, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số vào chỗ trống để được phép tính thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

5. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 5 trang 79, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, nêu các phép tính tương ứng với mỗi hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

  • Có 3 bạn đang chơi xích đu, có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 4 bạn đnag chơi cầu trượt

=> Phép tính: 2 + 3 + 4 = 9

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

  • Có 3 con chim đang ở trong tổ, 2 con chim bay đi trước, tiếp theo có 3 con chim bay đi 

=> Phép tính: 8 - 3 - 2 = 3

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng