[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em vui học toán trang 80

1. a, Nghe hát và vận động theo nhịp:

b, Giơ ngón tay biểu diễn phép tính:

Hướng dẫn: 

a, Em hát bài hát và vận động theo nhịp của bài hát.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80

b, Em dơ ngón tay bieur diễn phép tính theo hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80

  • Phép tính 1 + 1 = 2: Giơ 1 ngón tay bên phải và 1 ngón tay bên trái
  • Phép tính 5 - 3 = 2: Giơ 5 ngón tay của một bàn tay, rồi gập 3 ngón tay lại

2. Nắm tay nhau tạo thành các hình em đã học:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80

Hướng dẫn: 

Em và các bạn năm tay nhau tạo thành các hình em đã học:

Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

3. Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80

Hướng dẫn: 

  • Trang vẽ tranh: 3 con bọ trên 1 chiếc lá và 3 con bọ trên chiếc lá khác => Phép tính: 3 + 3 = 6
  • Châu vẽ tranh: Bạn nữ cầm 2 quả bóng bay, bạn nam cần 3 quả bóng bay => Phép tính: 2 + 3 = 5
  • Linh vẽ tranh: 4 con cá và gạch đi 1 con cá => Phép tính: 4 - 1 = 3
  • Dũng vẽ tranh: 6 con cá với niều màu sắc khác nhau và gạch đi 1 con cá => Phép tính: 6 - 1 = 5
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng