[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 32 Dê con nghe lời mẹ

1. Nghe kể chuyện

Hướng dẫn:

Dê mẹ có một đàn con. Sắp đi kiếm cỏ, Dê mẹ gọi các con đến dặn:

Các con ơi, mẹ đi vắng, các con phải đóng cửa cho cẩn thận. Nếu có ai lạ gọi cửa, các con không được mở cửa nhé!

Dê mẹ đi rồi, Dê con đóng chặt cửa, đợi mẹ. Một lát, Dê mẹ về, vừa gọi cửa vừa hát:

Các con ngoan ngoãn

Mau mở cửa ra

Mẹ đã về nhà

Cho các con bú!

Dê con nghe tiếng mẹ, liền mở cửa để mẹ vào. Dê mẹ cho con bú xong, lại đi và dặn con đón cửa chờ mẹ.

Một con chó sói nghe tiếng Dê mẹ hát. Đợi Dê mẹ đi rồi, nó rón rén đến trước cửa vừa gõ của vừa hát:

Các con ngoan ngoãn

Mau mở cửa ra

Mẹ đã về nhà

Cho các con bú!

Dê con trả lời:

Chúng ta nghe ra rồi, mày không phải mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta hát hay cơ, không ồm ồm như giọng mày đâu. Chúng ta không mở cửa đâu!

Sói ta đợi một lúc, lại gõ cửa lần nữa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đành cúp đuôi lủi mất.

Dê mẹ lại về và hát:

Các con ngoan ngoãn

Mau mở cửa ra

Mẹ đã về nhà

Cho các con bú!

Nghe đúng tiếng mẹ, đàn Dê con tranh nhau mở cửa, tíu ta tíu tít kể lại cho mẹ nghe:

Mẹ ơi, lúc mẹ đi vắng, chó sói đến đây, nhưng chúng con không mở cửa.

Dê mẹ xoa đầu các con khen:

- Các con biết vâng lời mẹ, thế là ngoan. Nếu các con mở cửa thì chó sói vào ăn thịt các con rồi.

2. Trả lời câu hỏi

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 32: Dê con nghe lời mẹ

Hướng dẫn:

1. Trước khi đi, dê mẹ dặn các con điều gì? - Trước khi đi, dê mẹ dặn các con phải đóng cửa cho cẩn thận. Nếu có ai lạ gọi cửa, các con không được mở cửa nhé!

2. Sói làm gì khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà? - Khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà, sói đã rón rén đến trước cửa vừa gõ của vừa hát "Các con ngoan ngoãn/ Mau mở cửa ra/ Mẹ đã về nhà/ Cho các con bú!"

3. Vì sao bầy dê con không mở cửa, đồng thanh đuổi sói đi? - Dê con biết đó không phải là mẹ mình nên đồng thanh đuổi sói đi.

4. Thấy vậy, sói làm gì? - Thấy vậy, sói đợi một lúc, lại gõ cửa lần nữa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đành cúp đuôi lủi mất.

5. Dê mẹ về nhà khen các con thế nào? - Dê mẹ khen dê con ngoan, biết nghe lời mẹ. Nếu các con mở cửa thì chó sói vào ăn thịt các con rồi.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng